Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


ShcherbakovMG

ShcherbakovMG's picture
Lastname: 
Shcherbakov
First name: 
Mihail
Middle name: 
Gennadievich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Solovyev V. M., Shcherbakov M. G. The Using of gLite Middleware for Organization of Distributed Data Storage
Andreichenko D. K., Irmatov P. V., Irmatova M. S., Shcherbakov M. G. About Realisation of Finite-Element Modeling in Problems of an Osteosynthesis on Cluster Systems of SSU